Episode 18

שמעון רפאלי מארח את ד"ר הרב חיים שיין, פובליציסט | פרק #18

בפודקאסט 'מסע בין רעיונות', שעוסק ברעיונות יהודיים, ציוניים ומערביים. בפרק זה שוחחנו על המשבר הזהותי בו החברה בישראל נתונה כפי שמשתקף בהרכב הכנסת הנוכחית. על נקודות השוני והדמיון בין הרב עובדיה יוסף זצ"ל לאהרן ברק שיייבדל לחיים.

שינוי הגושים הסוציולוגיים-פוליטיים בעתיד, בעקבות הקמת הממשלה הנוכחית. האיזון בין מדינה יהודית לדמוקרטית. הסיבה לאחוז היהודים הגבוה בקרב זוכי פרס נובל. כיצד ינצח מחנה הימין במלחמת הרעיונות? מה התבטא מנחם בגין על אהרן ברק? הד"ר חיים שיין אף התייחס למחיר הגבוה שהוא משלם במוסדות האקדמיים בעקבות עמדותיו הפוליטיות. ועל הסיבות ההיסטוריות, ומחויבותו לחבריו שאיבד במלחמת יום הכיפורים, שמניעים אותו להמשיך להיאבק על דמותה של החברה הישראלית.

האזנה נעימה

לצפיה: https://youtu.be/uu8cikid2vY

About the Podcast

Show artwork for מסע בין רעיונות
מסע בין רעיונות
בפודקאסט 'מסע בין עולמות', מתארחים דמויות שונות מהחברה הישראלית, ומשוחח איתם על רעיונות יהודיים, ציוניים ומערביים