Episode 25

שמעון רפאלי מארח את פרופ' ניסים ליאון, מרצה לסוציולוגיה | פרק 25#

פרופ' ניסים ליאון הוא פרופסור חבר במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בר-אילן, מתמחה ומרבה לעסוק בנושאים : חקר החברה בישראל בדגש על הסוציולוגיה של החברה הדתית ושאלת התגוונותו האתנית, הדתית והלאומית של מעמד הביניים, הזהות החרדית-מזרחית, מקומה של המסורתיות בחברה הישראלית, סוציולוגיה פוליטית של ישראל וכן בסוציולוגיה של תפילה ושל בתי כנסת. בפרק זה הוא משוחח עם שמעון רפאלי על תיאוריית ישראל הראשונה והשנייה. כיצד האתוס המזרחי-מסורתי משפיע על צביונה של מדינת ישראל. התפתחותה של החרדיות המזרחית. הדרתם של אוכלוסיות ממוקדי ההשפעה, ועוד

האזנה נעימה

לצפיה: https://youtu.be/WcD9UWuL-Jg

About the Podcast

Show artwork for מסע בין רעיונות
מסע בין רעיונות
בפודקאסט 'מסע בין עולמות', מתארחים דמויות שונות מהחברה הישראלית, ומשוחח איתם על רעיונות יהודיים, ציוניים ומערביים