Episode 35

שמעון רפאלי מארח את פרופ' למדעי המדינה אברהם דיסקין | פרק #35

לאחר מערכת בחירות בה נראה כי המצב הפוליטי התייצב, הזמנו את פרופ' דיסקין לבחון כיצד יהיה ניתן למנוע בעתיד לחזור לחמישה סבבי בחירות תוך שלוש וחצי שנים. דנו על השינויים הנדרשים בשיטת הבחירות בישראל. על הרפורמות הנדרשות במערכת המשפט עבור הדמוקרטיה, ותהינו על ההשפעה שיש לאקדמיה על הפוליטיקה. פרופ' דיסקין גם ידוע בשם העט בֶּרְטִי, בו הוא משתמש כסופר, כצייר וכפסל, ושוחחנו על הקשר בין אומנות לעיצוב מדיניות.

לסיום נשאל פרופ' אבי דיסקין את השאלה הקבועה שבסיום כל פרק בפודקאסט 'מה יהודי בעיניך?'

About the Podcast

Show artwork for מסע בין רעיונות
מסע בין רעיונות
בפודקאסט 'מסע בין עולמות', מתארחים דמויות שונות מהחברה הישראלית, ומשוחח איתם על רעיונות יהודיים, ציוניים ומערביים